حریم خصوصی ، زمان خصوصی

By • جولای 25th, 2017 • Category: نوشتار

بنام خداوند نور که ، نور رحمتش بر جهان هستی در هیچ حریمی نمی گنجد.

حریم خصوصی ، زمان خصوصی ؛
قرآن : روی سخن با شماست ، با شما اگر به خداوند و هدایت او ایمان دارید ، هر گز وارد خانه هائی که ، از آن شما نیست وارد نشوید مگر ؛
از طرف صاحب خانه به شما اجازه ورود داده شود و مخصوصا در پس ورودتان چنان رفتار کنید که صاحبان خانه از ورود شما احساس امنیت کنند ( وتُسَلِّمُوا عَلى‏ أَهْلِها ) ، این پند و اندرزیست که خیر شما در آن نهفته است .
پس اگر از نبودن فردی در آن خانه مطمئن شدید ، هر گز، حق ورود به آن خانه را ندارید مگر ، با اجازه قبلی صاحب خانه و باز هم اگر در پس صدور اجازه از شما خواستند که از ورود به خانه خود داری کنید حتما باید چنین کنید ، مطمئنن این رفتار شما پسندیده ترین رفتار ها در پیشگاه خداوندیست که ، بر رفتار شما و هستی علم مطلق دارد . سوره نور ، آیات ۲۷ ، ۲۸ .
شما طه ساعت راس ساعت ۵ صبح از بند رها شد و باید برای پیمودن مسافت بین فرود گاه قدیم تا بیمارستان نمازی در شهر شیراز را با دوچرخه پا زنان طی می کردم . طی این طریق حدود یک ساعت بطول می انجامید . ساعت ۶ صبح وارد اطاق عمل و در پس یک استحمام چند دقیقه ای ، با تعویض لباس و بر تن کردن یونیفورم اطاق عمل و شستن دست ها از آرنج تا به سر انگشتان آنهم به مدت ۱۵ دقیقه و با یک برس نا نرم ! میز جراحی را برای طبیب جراح آماده میکردیم .
آن روز ها ( ۱۹۶۵ میلادی ) بیمارستان نمازی شیراز که به همت آقای نمازی ( روانش شاد ) و به مدیریت متخصصین آمریکائی بنا شده بود در کل منطقه خاور میانه بهترین و مجهز ترین بیمارستان در حد خود بود .
بیاد دارم در آن زمان هر گاه یکی از سران شیوخ نشین خلیج فارس برای درمان بیماری خود و یا افراد خانواده شان نیازمند به بستری شدن در بیمارستان میشدند ، بستری شدن و معالجه آنها در بیمارستان نمازی شیراز برای آنها یک آرزو بود . یکی از مشخصه های بستری کردن جانب شیخ ، اشغال کردن حد اقل ده اطاق برای همراهان ایشان بود که ، البته این عمل برای بیمارستان در آمد خوبی هم بهمراه داشت و هم لذت بردن اعراب از هوای لذت بخش آنروز شیراز غرق در گل سرخ .
ساعت ۷ صبح آقای شیخ …….. را از بخش به اطاق عمل آورند تا عمل جراحی برای بر داشتن قسمتی از معده بر روی شکم ایشان انجام شود ، در همین اثناء سر و صدای بلندی از اطاق انتظار بخش اطاق عمل ، به فریادی رسا تبدیل شد ، فریاد که ، می گفت ما این همه پول میدهیم ؟ پس باید ناظر بر عمل جراحی جناب شیخ هم باشیم !!!
اینجا حریم خصوصی هست و به جز افراد اطاق عمل هیچ کس حق ورود به این منطقه را ندارند ، بجز با یونیفورم اطاق عمل و تنها برای کار کنان مجاز اطاق عمل ، این جواب رئیس پرستاری اطاق عمل به همراهان جناب شیخ بود . حریم خصوصی چه کسی ؟ همراه جناب شیخ پرسید ، حریم خصوصی بیمار .
و چه قدر زیباست رعایت یک نظم خاص در یک نظام اداره شونده توسط یک مدیریت علمی و در عین حال توانمند ، و اتفاقا بر عکس آنهم صادق بود ، یکی از جراحان آمریکائی آنروز بنام دکتر هنکینز که بسیار و در تمام موارد خود را یکی از پیروان پر و پا قرص حضرت عیسا مسیح ( ع ) میدانست ، برای دریافت هدایت از جانب حضرت خداوندش در انجام عمل جراحی بهتری بر روی بیمار خود ؟! در وسط روز، کارش را رها میکرد و برای دعا به کلیسای در مرکز شهر می رفت !! او بر این باور بود که ، خداوند مسیح در انجام عمل جراحی به او بهتر کمک می کند تا علم او ؟!!.
در یکی از روزهای گرم تابستان جناب دکتر ، بدون تعویض یونیفورم اطاق علم به کلیسا رفته بود که به هنگام بازگشت او ، همان رئیس پرستاری اطاق عمل نه تنها او را به اطاق عمل راه نداد بل او را بخاطر عدم تعویض لباس خود به هنگام خروج از بیمارستان برای رفتن به کلیسا توبیخ و تنبیه هم کرد و : اینجا حریم خصوصی بیماران ماست و برای هر کس باید رعایت این حریم از هر لحاظ محترم شمرده شود ، مخصوصا برای شما .
در چند روز گذشته در مطبوعات ایران نا جمهوری و نا اسلامی، دوست و دشمن فریاد بر آورده اند که ، چرا یکی از مجریان زن در سازمان ( پر صدا و بی سیمای نظام ) که ، بهر دلیل به چادری بودن خود بسیار افتخار و آنرا در تمام موارد و بهر مناسبتی تبلیغ میکرد در یک پارک عمومی و حتا بهمراه خانواده اش حجاب افتخاری خود را رعایت نکرده و در یک پارک عمومی و در انظار آنهمه نا محرم ؟؟!! کشف حجاب و آبروی نظام مقدس ولایت مطلقه را خدشه دار کرده ؟!.
هموطن ، به عمق فاجعه جهل و ریا در نظام ولایت مطلقه بنگرید . اگر این نظام اسلامی می بود باید به پیروی از قرآن ، بدون اجازه صاحبان خانه ها و محل کسب و کار این مردم وارد حریم خصوصی آنها نمیشد . واین در حالی است که، هزاران بار اراذل و اوباش همین رژیم درب صدها منزل را نمی شکست وبه مهمانی های خصوصی بسیاری از مردم این کشور و بدون هیچ مجوز شرعی و قانونی حمله ورنمی شد !! و حتک آبروی مردم ما نمی کرد و در پس نه پرداختن رشوه به مامورین خاطی این نظام چه کسب و کار ها که به تعطیلی و ورشکستی دچار نمی شدند ! .
اگر این رژیم کوچکترین نشانه ای از جمهوریت و اجرای قوانین را میداشت ، به تفاوت بین حریم خصوصی و زمان خصوصی زندگی مردم آن کشور آشنا می بود ، زیرا ؛
اولا، این نوع حجاب اجباری برای حفظ شغل ( بر سر کردن مقنعه و چادر ) تنها یک یونیفورم کاری یک کارمند هست و این کارمند این حق را دارد که به هنگام مرخصی از محل کار و در زمان خصوصی خود با هر پوششی که مایل هست زندگی کند .
ثانیا ، بر آن خانم محترم هست که ، بداند پارک عمومی ، حریم خصوصی افراد نیست ولو در زمان خصوصی او .
بنگرید که ؛
در زیر چتر ظلم ولایت مطلقه فقیه ، سر نوشت کشور ما بدانجا رسیده است که ، امروز شیخ نشین های خلیج فارس، محلی برای بر کشیدن یک نفس آزاد برای ملت در بند ما شده ؟!. و نیک بنگرید که ،
بعد از گذشت چهل سال از بر پا خاستن یک ملت که ، برای ایجاد یک نظام جمهوری مستقل و آزاد با بر خورداری از بهترین عدالت اجتماعی انقلاب کرده ، و امیدش بر این بوده تا با بهره گیری از یکی از مفاد اصول راهنمای دین شان و با تکیه بر ( آیات ابتدائی این مقاله ) در مورد شناخت و احترام به حریم خصوصی آرام ترین زندگی را داشته باشد ، هنوز نه سران این رژیم و نه کارکنان آن که به اجبار باید بر داشتن حجاب اجباری خود افتخار کنند کوچک ترین تعریف در خور را از حرمت انسان و رعایت حقوق در هر حریمی و مخصوصا حریم خصوصی نتوانسته ارائه و بدان عمل کند .
سرکار خانم مجری گرامی ، نیک بدانید که حجاب بر زن و مرد مومن و در نهایت آگاهی و آزادی نیکوست و در صورت چنین برداشت مومنانه ، اتفاقا ارزش این حجاب به رعایت در مکان عمومی است و حتما شما نیک میدانید که ، یک پارک عمومی حریم حصوصی ندارد مگر ،قسمتی از آن برای شما محصور و محدود باشد .
هموطن ، دیگر مصیبت اعظم در این هست که ، انسانی ایرانی و مخصوصا زنان ما باید برای بر کشیدن یک نفس راحت در یک حریم خصوصی و عمومی آرام و راحت در یکی از شیخ نشین های خلیج فارس و در زیر بارانی از اهانت هائی که به آنها میشود آنرا تمرین کند و تجربه کند !!.همان شیخ نشین هائی که دیروز ورود به شیراز آرزوی شان بود .
آیا تصور نمیکنید موت با شرافت بر چنین حیات ننگینی بسیار لذت بخش تر باشد ؟؟.
در انتظار چه معجزه ای بجز بکار گیری و بهره وری از اراده نا محدود یک انسان سر فراز نشسته اید ؟. به اطراف خود بنگرید آیا کوچکترین اخلاقی ، دینی ، اعتقادی ، احترامی ،آزادی و استقلالی بر شما و برای متصور هست ؟ . اگر هنوز چنین تصوری را دارید ، زیستن در نظام مطلقه فقیه اعظم بر شما مبارک باد که ، بقول امام علی عزیزم : هر ملتی مستحق حکومتی است که خود بر خود مسلط می کند .
۲۵ جولای ۲۰۱۷ ، آمریکا . نادر انتظام .
شما میتوانید این مقاله و دیگر نوشتار این کوتاه قلم را در سایت انقلاب اسلامی و سایت نادر انتظام مطالعه فرمائید .بخاطر داشته باشید که پیک
برای ارشادات شما به این کوتاه قلم روبروی شماست .naderentezam@gmail.com

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.