تقدیم به مریم بانو ، به عشق علم

By • جولای 15th, 2017 • Category: نوشتار

..

تقدیم به پیشگاه اسطوره حیات ، زندگی ،صبر ،اسقامت ، به قامت بلند مریم میرزاخانی.
دیروز خورشید و ماه جهان علم برای چند لحظه برای اولین بار هر دو در خسوف و کسوف گرفتار آمدند ، زیرا مریم از خاک عبور میکرد .
هستی سکوت کرد ، علم خفقان گرفت ، سر انگشتان عالم پزشکی در گل فرو رفت ، بزرگترین مراکز پزشکی جهان مدرن ، همگان تب کردند . قیچی جراحی نیمه باز از کار افتاد و جان سپرد ، دیگر ما برای مریم نمیتوانستیم کاری بکنیم . ما را و ناتوانی علممان را به بخشید ، ما اعتراف میکنیم که ، بیشتر از توانمان در برابر آینه مرگ نا توان بودیم ، کتاب هامون هم شرمنده شدند .
دیروز همه ما مردیم شاید مریم زنده بماند ، اما نیک دریافتیم که او به جهانی دیگر تعلق داشت ، او به خالق خود پیوست اما ،
برای زن و مخصوصا زن ایرانی عکسی به یادگار گذاشت ، آن که مردنیست استبداد هست و نه آزادی ، و مریم از بند استبداد رها و آزاد شد .
من به عنوان یک پدر داغدار عمیق ترین اشکم را به خانواده ایشان و به وطنم تقدیم میکنم.
روحت شاد . نادر انتظام

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.