بخش ششم امامت در قرآن

By • مارس 5th, 2016 • Category: نوشتار

با نام و یاد امام بر حق ؛

بخش ششم امامت در قرآن ،

قرآن کریم در معرفی این دو امام بهترین راهنماست .

در مقالات پیشین معروض داشتم که ، قرآن ابراهیم را به عنوان بهترین و کامل ترین نمونه امامت در آفرینش انسان معرفی فرمود ،

در این بخش پایانی امامت در قرآن ، ضمن معرفی امامت کفر ( پوشاننده حق ) به نقاط تقابل این دو شخصیت در جامعه می پردازیم .

ابتداء به چگونگی ظهور یک امام ( الگوئی ) در جامعه می پردازیم ، در سوره انبیاء میفرماید در پس تبلیغات توحیدی ابراهیم در میان جامعه اطرافش، شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که ، برای ایجاد یک جامعه یک دست و همه مطیع رهبر ، اقدام به حذف فیزیکی ابراهیم بنمایند ؟!

چماقداران بیت رهبری منجنیقی بر پا وآتشی بر افروخته و جناب ابراهیم موحد را بر بالای نردبان کفرقرار داده و شاد از اینکه با سوزاندن جناب ابراهیم ، دیگر نه مزاحمی و نه مبلغ آزادی خواهی و همگان مطیع اوامر مقام معظم رهبر ؟!

اما غافل از مکر برتر حضرت خیرلماکرین که ، با نزول سلامی از آن دوست بزرگوار آن امام بر هستی ،  آتش بر ابراهیم سرد و نقشه شوم امامان کفر در نهایت بی آبروئی بجای ابراهیم در آتش سوخت !.

اکنون ابراهیم سر فراز و نجات یافته از سوختن در آتش امامان کفر ، از پیشگاه امام بر حق استدعای بقای نسلی موحد و الگوئی بر حق را نمود و خداوند مهربان نیز امر به اجابت دعای ابراهیم و

فرمود : وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا و با اراده و امر ما دوام و سر فرازی امامت توحید را برای همیشه در تاریخ جوامع بشری ابقاء فرمودیم

 در آتش کفر به بازماندگان موحد خود چنین گفت : در نهایت انسان هائی که به امامت فطری خود پشت کرده و با تن دادن به خواری و زبونی به پرستش بت های خود ساخته و به تصور باطل خود در مقامی بالاتر به تعظیم و تکریم امامان کفر روی آوردند بر آن شدند تا با حذف فیزیکی ابراهیم ، جامعه ئی یک دست و همگان مداح یک رهبر !! برای همیشه

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.