عید فطر ۱۴۰۰

بدست • 10 می 2021 • دسته: نوشتار
نسیمی کز بن آن کاکل آیه    مرا خوشتر ز بوی سنبل آیه
چو شو گیرم خیالش را در آغوش   سحر از بسترم بوی گل آیه
چه خوش بود سی شب  در آغوش تو آرمیدن و در سحر دیدار تو ،  نسیم عطر رحمت و عشق ترا بوئیدن ،
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت    صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
فطر ، شکافتن ، سپاس از تو که در آن عید آفرینش اراده فرمودی تا با سر انگشتان عشق و رحمتت  ، فطرت خدائیت را در  تنها موجودی بنام انسان نهادینه فرمائی ، و مفتخرمان فرمودی تا ما تنها موجود حامل روح خدائیت باشیم سپاس .
عید فطر بر هر انسانی که  زیستن بر فطرت خدائی را برای خدمت به هستی به مرکزیت انسان گرامی میدارد خجسته باد .
بعثت همه پیامبران تاریخ برای در صلح و آرامش  زیستن انسان و دیگر موجودات در هستی بود ،
دو  صد حیف که با نفوذ پلید روحانیت در همه مذاهب و نشانه گیری قلب رحمت  ، پیام دوست داشتن را به تیر نفرت  در زمین و کشتار بی گناهان آلود ، نفس کشیدن بر آنها حرام باد و ،
با آرزوی بازگشت انسان به فطرت خویش ، هر روزتان عید و هر شب تان سراسر در خیال  او ، و هر سحرتان استشمام نسیم عشق به آفرینش باد .
عید فطر ۱۴۰۰ . نادر انتظام .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.