بمناسبت رمضان ۱۴۰۰

بدست • 26 آوریل 2021 • دسته: نوشتار
باز بانگ اذان عشق از گلدسته هستی بلند شد.
در پس رقص سه عاشق و معشوق بر سینه آسمان ، خورشید نور ، ماه تابان ، برای خدمت به معشوق زمینی هر سال در زمانی مشخص برای هر باوری بانگ اذان بر گوش جان و دل باورمندان و پیروان آن دین طنین می اندازد .
او فرمود : ما روزه داری در روز و نیایش در شب های شب زنده داری  را بر رهروان ادیان تاریخ ،  نیک نوشتیم .
خانه هاتان را قبله یکدیگر کنید ،
در پس غروب خورشید روز دو شنبه ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ در ایالت کالیفرنیا ، ماه روزه داری رقص ستایس و نیایش خود را بر سینه آسمان بنمایش می گزارد .، آمدم ، باز آمدم ، آمدم تا شما را به تقوای عشق دعوت کنم ،
در  پس ظلم و بیداد فرعون بر بنی اسرائیل ، موسی پیامبر دست ها را بسوی جهاندار مطلق گشود  : ره به نجات بفرما و او فرمود : خانه هاتان را قبله یکدیگر کنید تا از این ظلم رهائی یابید و قوم بنی اسرائیل چنین کردند .
همباور گرامی ، روزه رمضان بر هر انسان پرهیزگاری نوشته شده ، تنها فلسفه این عشق بازی با هستی به مرکزیت انسان برای تقرب به او  و شتافتن من و تو بیاری کمتر داران هست .
انسان ، به شکرانه جستن از اآنهمه بلای گریبان گیر بشر ، امسال کمر همت بر خدمت دیگران بر بند و بر قبله مادر و پدرت ، نزدیکانت ، همسایگانت ، هموطنت ، و هم نوعت روزه بدار و نماز بگزار .
سر بر آوردن نا گهانی ویروس  کرنا و حوادث نا گهانی دیگر بر به خواب زدگان ثابت کرد که ، ما با همه منم زدن هامان نا توان ترین موجودیم ، برای آنها که رفتند آرزوی شادی روان داریم ، و تو و من که ماندیم ؛
بیا و امسال متواضعانه رو به خدا و خلق خدا کن ، بذر عشق و دوست داشتن را در خدمت به یکدیگر به یفشان ، باشد که به رحمت خداوندی  از شیرینی ثمره نهال سلامت و امنیت در بهار زندگی خودت و عزیزانت بهره مند شوی .
بیائید خانه هامان را قبله یکدگر کنیم تا چراغی در همسایگی ما خاموش نماند .
التماس به تفکر و سپاس بر آنچه که داریم . دوست تان دارم ،
۱۲ آوریل ۲۰۲۱ نادر انتظام .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.