عشق چیست و عاشق کدام است

بدست • 26 نوامبر 2020 • دسته: نوشتار
دوستی پرسید ، عشق چیست و عاشق کدام است ؟
این کوتاه قلم را توان پاسخ نبود ، از حضرت شیخ پرسیدم ، چنانم گفت :
همه عمر سر بر ندارم از این خمار و مستی
                                                    که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل افتابی که حضور و غیبت افتد
                                               دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
                                            تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
نظری به دوستان کن که هزار با راز آن به
                                                که تحییتی نویسی و هدیتی فرستی
دل دردمند ما را که اسیر توست یارا
                                           به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی
نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا
                                                  تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
                                           تو و زهد و پارسائی من و عاشقی و مستی
دل هوشمند باید که به دلبری سپاری
                                          که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی
چو زمام بخت و دولت به دست جهد باشد
                                                چه کنند اگر زبونی نکنند و زیر دستی
گله از فراق یاران و جفای روزگاران
                                            نه طریق توست سعدی سر خویش گیر و رستی
تقدیم به همراهان عزیزم ، به او تکیه کنید ، همیشه زنده ست و دست گیر.
۲۶ نوامبر ، آمریکا  ، نادر انتظام

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.