بمناسبت ماه رمضان بمدت ۴ هفته به ايات ديگري ميپردازيم امشب در آيات ۱۸۰،۱۸۱ و ۱۸۲ بقره هستيم

By • آگوست 25th, 2009 • Category: ويدئوها


Partovi az Quran 08-25-2009

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.