Archives for the ‘ ويدئوها ’ Category

پیام سوره بروج به ستمگران و مامورین آنها

By • مارس 15th, 2018 • Category: ويدئوها

سلام یا شهید.                                                                                                                                                                                           وای بر ملتی که یک مصدق داشته باشد !. نو روز ، تجدید حیات بر زمین بر شما مبارک باد . سفری به آسمان دنیا و بازدید از برجهای حفاظتی آن در سوره بروج ؛ وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوج ، به آفرینش و کار برد این عظیم ترین سیستم حفاظتی زمین و […]سقط جنین عشق

By • فوریه 3rd, 2017 • Category: ويدئوها

بنام خداوند رَحِمْ سقط جنین عشق ؛ من پدرم دوست داشتن را از مادرم آموختم ؛ چرا آفریدگار جهان هستی با تمام عظمتی که بر وجود مبارکش برازنده است امر به آفرینش زن و مرد فرمود ؟؟!!. تنها بود ؟ نیازمند یک همدم بود ؟ بدون آفرینش این دو موجود، آفرینش خود را ناقص دید […]ايمان

By • مه 19th, 2010 • Category: ويدئوها

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۹ مى ۲۰۱۰ايمان در آيات ۱۶۲، ۱۷۲ ،۱۸۷ تا ۱۸۹ سوره آل عمران

By • مه 11th, 2010 • Category: ويدئوها

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۱ مى ۲۰۱۰تعريف ايمان، بررسي ايمان در آيه ۱۰۳ سوره بقره

By • آوریل 27th, 2010 • Category: ويدئوها

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۷ آوريل ۲۰۱۰بررسي كلمه (قتال) در آيه ۲۰ سوره محمد

By • فوریه 23rd, 2010 • Category: ويدئوها

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۳ فوريه ۲۰۱۰ادامه بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال

By • فوریه 16th, 2010 • Category: ويدئوها

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۶ فوريه ۲۰۱۰ادامه بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال

By • فوریه 9th, 2010 • Category: ويدئوها

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۹ فوريه ۲۰۱۰بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال

By • ژانویه 26th, 2010 • Category: ويدئوها

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۶ ژانويه ۲۰۱۰بررسي كلمه (قتلتموهم) در ۱۸۱ سوره آل عمران

By • ژانویه 19th, 2010 • Category: ويدئوها

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۹ ژانويه ۲۰۱۰