چرا پرتوى از قرآن

ایجاد سایت نادر انتظام

روزیکه زلزله بوقوع میپیوندد ، همه دیوارها با تمامی استحکامشان فرومیریزند ، کوه ها با تمام عظمتشان از هم می پاشند ، خانه ها همه ویران می شوند ، آتشفشان میشود ، و خرمن ها میسوزند . و این انسان تنها مخلوقِ خلّاق ، با تمام قدرت خدادادیش بر پا میشود و ویرانه ها را […]

{More»}

ويدئوها

پیام سوره بروج به ستمگران و مامورین آنها»

سلام یا شهید.                                                                                                                                                                                           وای بر ملتی که یک مصدق داشته باشد !. نو روز ، تجدید حیات بر زمین بر شما مبارک باد . سفری به آسمان دنیا و بازدید از برجهای حفاظتی آن در سوره بروج ؛ وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوج ، به آفرینش و کار برد این عظیم ترین سیستم حفاظتی زمین و […]

{More»}
سقط جنین عشق»

بنام خداوند رَحِمْ سقط جنین عشق ؛ من پدرم دوست داشتن را از مادرم آموختم ؛ چرا آفریدگار جهان هستی با تمام عظمتی که بر وجود مبارکش برازنده است امر به آفرینش زن و مرد فرمود ؟؟!!. تنها بود ؟ نیازمند یک همدم بود ؟ بدون آفرینش این دو موجود، آفرینش خود را ناقص دید […]

{More»}
ايمان»

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۹ مى ۲۰۱۰

{More»}
ايمان در آيات ۱۶۲، ۱۷۲ ،۱۸۷ تا ۱۸۹ سوره آل عمران»

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۱ مى ۲۰۱۰

{More»}
تعريف ايمان، بررسي ايمان در آيه ۱۰۳ سوره بقره»

ايمان و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۷ آوريل ۲۰۱۰

{More»}
بررسي كلمه (قتال) در آيه ۲۰ سوره محمد»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۳ فوريه ۲۰۱۰

{More»}
ادامه بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۶ فوريه ۲۰۱۰

{More»}
ادامه بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۹ فوريه ۲۰۱۰

{More»}
بررسي كلمه (قتال) در آيه ۶۷ سوره انفال»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۶ ژانويه ۲۰۱۰

{More»}
بررسي كلمه (قتلتموهم) در ۱۸۱ سوره آل عمران»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۹ ژانويه ۲۰۱۰

{More»}
ادامه بررسي كلمه (يقاتلوكم) در آيه ۱۰۸ آل عمران»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۲ ژانويه ۲۰۰۹

{More»}
به منظور بررسي كلمه (يقاتلوكم) در آيه ۱۰۸ آل عمران»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۵ ژانويه ۲۰۱۰

{More»}
بررسي كلمه (اقتتلو) در آيه ۱۰ سوره حجرات»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي كلمه (قاتلو) در آيه ۱۲۵ سوره توبه»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي قتل و مشتقات آن در آيه ۳۷ سوره توبه»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱ دسامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي قتل و مشتقات آن در آيات ۱۲۳ و ۲۱۴ سوره بقره»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي قتل و مشتقات آن در آيه ۲۰ سوره مزمل»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي مفهوم قتل و مشتقات آن در آيات ۱ تا ۴ سوره صف»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹

{More»}
آيه ۱۶ سوره فتح مفهوم تقاتلونهم»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۳ نوامبر ۲۰۰۹

{More»}
بررسي كلمه قاتلو در آيه ۱۲، ۱۳، ۱۴ سوره توبه»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۷ اكتبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم كلمه يقاتل در سوره نساء ۷۶ تا ۸۰»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۰ اكتبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۸۵ سوره توبه»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۳ اكتبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم مشتقات قتل در آيه ۱۲ آل عمران»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۶ اكتبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۸ و ۹ سوره ممتحنه»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم مشتقات قتل در آيه ۱۶ سوره احزاب»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹

{More»}
به مناسبت اوضاع ايران پس از انتخابات آيه ۵۷ انبياء»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹

{More»}
ربناهاي آخرين آيات بقره ۲۸۶»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۸ سپتامبر ۲۰۰۹

{More»}
ادامه بحث روزه و رمضان در ۱۸۲ بقره»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱ سپتامبر ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۴ سوره منافقون»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۸ آگوست ۲۰۰۹

{More»}
بررسي مفهوم قتل در آيه ۲۲ سوره فتح»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۴ آگوست ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۱۰ سوره حديد»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۸ جولاى ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۳۳ سوره مائده»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۱ جولاى ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم قتل در آيه ۱۲۵ سوره اعراف»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۱۴ جولاى ۲۰۰۹

{More»}
آيه ۱۱۲ سوره توبه بررسي مشتقات قتل»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۷ جولاى ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم كلمه قتل در آيه ۷۷ سوره نساء»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۳۰ جون ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم مشتقات كلمه قتل در آيه ۱۴۹ سوره بقره»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۲۳ جون ۲۰۰۹

{More»}
مفهوم مشتقات كلمه قتل در آيه ۵ سوره محمد»

قتل و مشتقات آن در قرآن كريم
تاريخ ۹ جون ۲۰۰۹

{More»}

نوشتار

زیر سایه خداوند»

یا نور . زیر سایه نور ؛ خدا سایه تون را از سرمون کم نکنه ، روز و زمونه خوبی بود ، آنروزها خداوند هم سایه داشت ، وقتی به بزرگترها میگفتیم خدا سایه تون را از سرمون کم نکنه می گفتند سایه خدا بر ستون باشه . ساعت ده و نیم صبح بیستم اکتبر […]


برای رمضان ۲۰۱۹»

سلام بر تو سلام. سه سنگ و سه کلوخ و سه استخوان ؛ ماه همبستگی انسان مبارک باد . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون .روی سخن با شما ایمان آورندگان است ، ما صیام ( روزه) را بر شما قانون نوشته کردیم ، این قانون […]


حمد و شکر و سپاس برای سیل ۱۳۹۸»

بنام خداوند نازل کننده باران رحمت. با عرض تسلیت و شکر و شاد باش برای جاری شدن سیل در بهار ۱۳۹۸ در ایران. علمای علم دفاع از حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست بر این باورند که، وضعیت آب و هوای جهان در حال تغییر است ، با توجه به عدم برخورداری از تخصص […]


چرخش مستانه یک ملت»

بنام خداوند جان و خرد ؛ تنها ملتی که در یک روز دو بار ۱۸۹ درجه تغییر جهت می دهد !!. قرآن می گوید در ساعات اولیه زلزله قیامت انسانها را چنان گیج و مات و مبهوت می بینی که تصور می کنی همه مستند ؟ در صورتیکه چنین نیست ، شدت و سنگینی ضربه […]


افتخارات ملتی خود به خواب زده افسانه میشود !»

نام تو ،اول و آخر ، ظاهر و باطن کورش بجز افسانه های پیشنیان نیست !!. رضا شاه نیز نوکر بود و دانشگاه را انگلیسی ها ساختند !!. مصدق نیز از اسلام سیلی خورد که سقوط کرد !!. مجاهد تها و زندان رفتن های بازرگان در زمان شاه شبه بر انگیز است !!. بنیصدر دست […]


امروز باید عزادار مرگ کدام محمد بود»

امروز باید عزا دار مرگ کدام محمد بود ؟ . (َو ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ . سوره آل عمران ۱۴۴ . و محققا محمد هم همانند رسولانی است که […]


انتقام خون بی گناهان»

سلام منتقم . محمد در خواب بیند …….. پیر مرد دستش را بر پیشانی پیامبر گزاشت و گفت بنظرم تب کردی !. تو تصور میکنی در پشت این تپه باز هم آبادی وجود دارد ؟ . مورخین می گویند : بهنگام کندن خندقی برای پناه گرفتن سربازان اسلام در جنگ با کفار و مشرکین در […]


سوره حمد قسمت سوم»

.  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم . قسمت سوم نگرشی بسوره حمد . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مالِكِ يَوْمِ الدِّين . در قسمت دوم معانی کلمه حمد و تفاوت آنرا با مدح بررسی کردیم . اکنون به کلمه رب بعنوان مدیر و مدبر می پردازیم . بر اهل علم و معرفت بس روش هست […]


سوره حمد قسمت دوم»

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم . نگرشی دیگر بر سوره حمد ، قسمت دوم . پنجم اکتبر ۲۰۱۸ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَلَمِين . با نام و یاد تو که در ادامه حیات فرصتی دیگر اهدا فرمودی تا ، با کلام زیبای تو مانوس شویم ، عشق عاشقان بندگیت را از سر لطف پذیرا باش ، […]


تفسیری بر سوره حمد پسمت اول»

تفسیر سوره حمد ، قرآن به قرآن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم . امروز جمعه بیست و هشتم ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادیست ، با توسل بپیشگاه حضرت خداوند اجازه خواستم تا ، با هدایت بزرگوارانه خداوندی خود رخصتی بفرماید تا برای اولین بار برداشتی جدید از سوره حمد را در دسترس شما خوانندگان گرامی قرار […]


عدم پوزشخواهی ایرانیان»

خداوندا تو پوزش نا دانی های مرا بپذیر . اشتباه کردم ، اما عذر خواهی نخواهم کرد ؟!!. پاریس ، دوازدهم اکتبر ۱۹۷۸ ، جهان متحیر از ورود یک انسان ناشناس به عرصه سیاست ، آنهم یک روحانی ؟! . من نیز یکی از هزاران دانشجوئ خارج از کشور ( مقیم آمریکا بودم ) که […]


اولین منتخب و آخرین بدیل نجات ایران»

آخرین بدیل نجات ایران . غرور ، بلای خانمانسوز انسان مغرور . ماه گذشته مقاله ای تحت عنوان ایران بی بدیل و بدیلان نظام نا مقدس را نوشتم  که  ، سایت روشنگر انقلاب اسلامی ، سنگر پیروان استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی   طبق معمول   بزرگوارانه امر به انتشار آن نمود .  با سپاس از […]


ایران بی بدیل و بدیلان نظام نا مقدس و حکومت جبار»

سلام یا صبور . ایران بی بدیل و بد یلان نظام نا  مقدس ؛ تقدیم به محمد مصدق ، مهدی بازرگان ، عباس امیر انتظام و ابوالحسن بنیصدر و دیگر راست قامتان کرامت انسانی. بنا بر شهادت نقل و قولهای  شفاهی که سینه به سینه نقل شد و نوشتار بر جا مانده از پستی و […]


وفای بعهد ،سخنرانی رمضان۲۰۱۸ در بنیاد ابن سینا»

بسم الله الرحمان الرحیم ., خدمت شما همباوران گرامی ، نماز گذاران و روزهداران عرض سلام و عرض ادب دارم بسیار سپاسگذارم از حضورتان در بر نامه امشب . هدف از عهد وپیمان در هستی ، از خداوند تا یک جهان با عظمتی بنام سلول ؛ بر رسی و اهمَیت وفای به عهد است. سخنرانی […]


آتش بر روی اعتراضات ۱۳۹۶»

هنوز هم به رحمت تو، اگر قیام کنم ، امیدوارم . به سران نظام جمهوری اسلامی ، دیگر آتش زیر خاکستر نیست ، شما آتش را ندیدید !!؛ اگر آن روح هدایت قرآن در رحم ایران دمیده شده بود ، و اگرصدای علی را شنیده بودید ، امروز انتقام مرگ هائی را که از ابتدای […]


به مناسبت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس»

بنام تو که گذشته و حال و آینده ما را نیک میدانی پس از ما انتظاری نداشته باش . نگاه خداوند ، طناب ، حراج خانه مقدس ؛ بنا بر داده های تاریخ ادیان ، خداوند در پس آفرینش زمین و زمان اراده فرمود تا بر تعدادی از بندگان خود در زمین نگاه یا رویکرد […]


شهادت بنیصدر،حصر خدای زرتشت ، تقدیم به زرتشتیان»

با یاد و نام خداوند شهید و شاهد. شهادت ابوالحسن بنیصدر و حصر خدای زرتشت ؛ روزیکه زبانها و دست ها و پاهای آنها به آنچه که کرده اند شهادت خواهند داد ( نور۲۴) بر آنها که بر سر دو راهی انتخاب تفاوت بین حق آشکار شونده و باطل رسوا شونده قرار گرفته اند و […]


حکم خدا و حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه»

سلام بر حاکم مطلق بر جهان هستی . حکم خدائی و حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه . پروردگار من ، تو حکم پیوستن به نیک بندگان صالحت را به من عطا فرما ( سوره شعرا آیه ۸۴ ) . در خواست فوق از سوی ابراهیم خلیل به پیشگاه حاکم بر جهان هستی معروض شد . […]


بنده گان خوب خداوند با ۱۲ تا صفت نیک»

یا رحمان . «عِبادُ الرَّحْمان ” و صفات ویژه آنها که در اقیانوس رحمت بی انتهای خداوند رحمان به طهارت میرسند ؛ راهنمای پرورش انسان نیک در قرآن ؛ مرداد ۱۳۵۹ ، علی ، همکلاسی خوبم از شرق کشورعربستان ، سال آخر دانشگاه را با هم بر سر یک کلاس و هر دو در رشته […]


عدم انتخاب وزیر زن ، اهل سنت»

با نام و یاد خداوند صادق . سر انگشتان زن ایرانی ، دین اهل سنت ، لای چرخ تنش ؟!!! ؛ برای جلو گیری از تنش با آیات عظام و مراجع تقلید از انتخاب وزیر زن معذوریم و دین اهل سنت را هم برسمیت نمی شناسیم !!. ( هیچ میدانید هر سال چند کتاب در […]


حریم خصوصی ، زمان خصوصی»

بنام خداوند نور که ، نور رحمتش بر جهان هستی در هیچ حریمی نمی گنجد. حریم خصوصی ، زمان خصوصی ؛ قرآن : روی سخن با شماست ، با شما اگر به خداوند و هدایت او ایمان دارید ، هر گز وارد خانه هائی که ، از آن شما نیست وارد نشوید مگر ؛ از […]


تقدیم به مریم»

بنام خدای مریم . از مریم تا مریم ، دو قصه نیمه تمام یک عشق ؛ و راز بقاء اصلح ! پریشب در سر زمین بیت المقدس در خاور میانه دختری متولد شد تا پیام روح رحمت خداوند را به بشریت منتظر هدیه کند ، و دیشب درسر زمین آمریکا چراغی خاموش شد تا ستاره […]


تقدیم به مریم بانو ، به عشق علم»

.. تقدیم به پیشگاه اسطوره حیات ، زندگی ،صبر ،اسقامت ، به قامت بلند مریم میرزاخانی. دیروز خورشید و ماه جهان علم برای چند لحظه برای اولین بار هر دو در خسوف و کسوف گرفتار آمدند ، زیرا مریم از خاک عبور میکرد . هستی سکوت کرد ، علم خفقان گرفت ، سر انگشتان عالم […]


تقدیم به بانوی گمنام مشهدی و ……..»

بنام خدای زن . تقدیم به بانوی گمنام مشهدی و ….. دیشب در بنیاد ابن سینا در شهر ارواین در ایالت کالیفرنیا برای فراگیری از سخنان دلنشین ، گرامی دوستم آرش نراقی به تجمع دیگر مشتاقان پیوستم . سخن در درازای سه ساعت ، همانند آب روانی بس خنک در پس یک روز گرم تابستانی […]


عید فطر مبارک ۱۹۹۶»

عید فطر ، عید بازگشت به فطرت ، عبور از بودن به شدن . سلام بر تو ، السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ . سلام به پیشگاه مبارک تو خداوندی که هستی را در نهایت سلامت آفریدی و یکی از نامهای زیبای خود ( سلام ) را بر آن نهادی . سلام به پیشگاه تو خداوند […]


در پاسخ اختیار به آتش آقای خامنه ای»

بنام خداوند حلیم . حلم سیاست خوب اداره کردن ؛ اختیار به آتش ، نگرش در آینه جهل ، یا امر به پوشیدن جلیقه انتحاری برای نابودی ایران !! ؛ در آخرین ملاقات حضرت خداوند با جناب موسی (ع) برای عزیمت موسی به دربار فرعون ، موسی به عرض خداوند رسانید که ، من به […]


بمناسبت انتخابات ۹۶ در ایران»

با یاد و نام آفریدگار زیبائی ها و شادی ها . شادی ، شاد زیستن ، حق انتخاب ، جزئی از حقوق ذاتی انسان هست . کم بود هورمون تستاسترون درکالبد کاندیداهای نظام ولایت فقیه ؛ عرق شرمی که بانوی مبارز ، اعظم طالقانی بر جبین رجل مذهبی ، سیاسی نظام فشاند !! در لحظه […]


نقدی بر دوران طلائی امام»

سلام بر تو “(الْمَلِكُ‏ القدوس ) که ، جهان هستی در مالکیت مطلق تو هست و تو، تنها مالک بی عیب و نقصی ، سلام بر تو سلام . یادی از دوران طلائی امام ؟!!. بر کدامین فرهیخته ئی پوشیده است که وضعیت موجود امروز ایران و اسلام زائیده دوران طلائی امام نیست !!. در […]


به مناسبت ۴۳ سالگی پسرم»

بمناسبت سالروز تولد پسرم محمد هادی انتظام . چه زمانی مرگ ، این پدیده حق ، میبایست حلقوم ما را بفشارد ؟ . ابتدا به این حق از چشم و دل قرآن به آن مینگریم ، وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ” آن مستی مرگ که از آن فرار میکردید ، […]


کدامین انسانی به مادر خود تجاوز میکند ؟»

با یاد تو که خواب را از چشمم ربوده . کدامین انسان با اخلاقی به مادر خود تجاوز و بی حرمتی می کند ؟!!. مامان زمین ، با قطر ۳۹۵۹ مایل و عمر ۴ میلیارد و ۵۴۳ هزار سال به فاصله ۹۲ میلیون و ۹۶ هزار مایل فاصله از خورشید خانم در حال حاضر ۷ […]


تقدیم به گورخوابهای بیدار ، کاخ نشینان مرده»

بنام خدای زندگان و مردگان . جناب رئیس جمهور محترم آقای روحانی ؛ گويند: لغو هر كار بيهوده و لهو، بازى و بيهودگى بازدارنده از توجه بسود يا زيان است. به پیامی که خدای گور خوابهای تهران در این سوره ۱۴۳۰ قبل در گورستان علم و معرفت سر زمین حجاز به یک انسان امی نازل […]


زن در چشم و دل قرآن»

  بنام خداوند زن و …………… در این روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی به بازماندگان خانواده هائی که ، خداوندان جهل و قدرت ، عزیزانشان را به کام مرگ بردند تسلیت میگویم . از معلولینی که در زیر باران بمب های خوشه ای فرزندان موسی و عیسی و محمد در نیمه راه رفتن ، نیمه […]


جایگاه فساد،فاسد و مفسد در قرآن»

خداوند فساد و فاسد و مفسد را دوست نمی دارد . فساد ، فاسد ، مفسد ؛ سه پدیده شوم مستمر تاریخ که، در هر کجای این زمین زیبا پدید آید ، می تواند ” زمین را خشک و دریا را عاری از جانور کند ” . بحث را از بر گذاری اولین مجلس شورای […]


حرام و حلال بودن دوچرخه سواری انسانها»

با نام و یا د فرا دهنده مجموعه استعداد ها ( کل اسماء )   دوچرخه سوای ، انواع زین ها ، منافع ، مضرات ، حلال ها و حرام های آن ؟!.   به گزارش مشرق، . سؤال از آقای خامنه ای : مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده […]


خداوندا در آن غار در گوش جان محمد چه گفتی ؟»

با نام و یاد آفریدگار این تن و آن روح . خداوندا در آن غار در گوش جان محمد چه گفتی ؟ ؛ دوست فرزانه و دانش پژوه من که عمرش را در صحرا گردی علم و دانش و معرفت قرآنی طی می کند این ایمیل را که بر گرفته از یک مقاله در سایت […]


کدامین کشور دشمن اعراب بادیه ( عربستان سعودی) است»

بنام خدای قرآن . کدامین یک از این دو کشور دشمن اعراب بادیه اند ؟!. ایران ؟! ، یا اسرائیل. یا اعراب بادیه !!. یک شاعر عرب : الا فتی عنده خفان یحملنی علیهما اننی شیخ علی سف آیا جوانمردی هست که ، دو تا چکمه داشته باشد و آنرا به من دهد تا بپوشم […]


بخش سوم روزه داری ( صیام ) در قرآن»

بنام خدای قرآن ؛ عید بازگشت به خودتان ، برای زیارت معشوق مبارک  باد ؛ روزه داری ( صیام ) ، یکی از نامهای رمز عبور از بودن به شدن ؛ برای خروج از تنگنای غار نشینی ( بودن ) بشر اولیه ،  تا اخذ پایان نامه  ( شدن ) آدمیت  و  اجرای مفاد  اساسنامه  […]


برای حقوق های میلیاردی و شرکت ترکی فیصل در کنفرانس مجاهدین در پاریس»

بنام تو که صبور ترین خداوند بر جان و جهان هستی ، هستی . جناب خامنه ای گفتند : کشش نه ،،،، دهید ؛ نمک به حرام ها ، چرا به امریه رهبر معظم تان گوش نمی کنید ؟؟!!.  در فردای افشای اولین دزدی میلیاردی در سر زمین استبداد و فقر و فلاکت زده ایران […]


بخش دوم مقاله رمضان۲۰۱۶»

رمضان ، شهر باز خوانی قرآن در زمین ؛ بخش دوم ، روزه یو گای درون در شاد گاه رمضان ، در مورد روزه و چه ها باید کرد و نکرد ! علمای دین تکلیف مدار صدها مجلد به رشته تحریر در آورده اند ، آنچه که نگفتند کلام قرآن بود !!.  چهار پایه بحث […]


پرتوی از قرآن در رمضان ۲۰۱۶»

                           روزه داری یوگای روان در شاد گاه رمضان                              بسم الله الرحمان الرحیم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرْ مِّنْ أَلْفِ شهَرٍ) تَنزَّلُ الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن كلُ‏ِّ أَمْرٍ) سَلَامٌ هِىَ حَتىَ‏ مَطْلَعِ الْفَجْر. قرآن دانان می گویند : الف و لام که بر […]


قرآن وحی است یا خواب نامه»

با یاد و نام بهترین حافظ کلام ؛ قرآن بر آمده ازعرق ………… های مستانه محمد ؛ دوست فرزانه ای از ایران تلفن کرد و : شما پرگار این هفته در تلوزیون بی بی سی را دیدید ؟ به ایشان عرض کردم ، متاسفانه وقت تماشای تلوزیون را ندارم ، حالا چه شده که شما […]


مقایسه چهار پیام در نوروز ۱۳۹۵»

با نام و یاد بهترین تغییر دهنده جهان هستی . ۱۳۹۵، حق ،صداقت ،سیاست و قدرت ؛ چهار پیام شنیدنی نوروز مجددا گرم ترین درودها و شاد باش های نوروزیم را به پیشگاه شما عزیزانم تقدیم می نمایم ، بسیار خرسندم که نیک می دانید که سخت دوست تان می دارم ، از محبت های […]


آخرین نامه به جناب خامنه ای عید۱۳۹۵»

با یاد و نام تو بهترین و مهربان ترین وجود بر هستی.                   جناب خامنه ای عیدتان مبارک  همانطور که مستحضر هستید ، ملت محترم ایران عزیز به درازای تاریخ سرزمین کهن سال و پر افتخارشان به منظور ادای احترام و قدر شناسی به پیشگاه آفریدگار زیبائی ها، فرا رسیدن نوروزرا برای چندمین هزاره جشن […]


مراحل سه گانه تکامل بشر در قرآن»

با نام و یاد مهربان ترین انیس و مونس ما . سیر تکامل بشر ، انسان ، آدم .  در سالگرد حصر نا خدایانه ، ناانسانانه ، نا دین نانه و نا اخلاقانه و بسیار بی رحمانانه ،  سرکار بانو رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ،  این مقاله را به آنها و تمامی هموطنان […]


بخش ششم امامت در قرآن»

با نام و یاد امام بر حق ؛ بخش ششم امامت در قرآن ، قرآن کریم در معرفی این دو امام بهترین راهنماست . در مقالات پیشین معروض داشتم که ، قرآن ابراهیم را به عنوان بهترین و کامل ترین نمونه امامت در آفرینش انسان معرفی فرمود ، در این بخش پایانی امامت در قرآن […]


بخش پنجم امامت در قرآن»

سلام عاشقانه ما به پیشگاه امام بر هستی ؛ سلام بر قرآن راهنمای حصول امامت ؛ و سلام بر ابراهیم زیباترین الگوی امامت برای تمامی قرون و اعصار ، سلام بر شما خوانندگان گرامی و عزیز از الطاف شما یک جهان سپاس دارم . بخش پنجم امامت در قرآن ؛ شیعه بی امام در دام […]


بخش چهارم امامت در قرآن»

با نام و یاد امام بر هستی . بخش چهارم حصول امامت انسان در مدرسه آزمایش ؛ بنا بر آموزه های قرآنی آدم تنها موجودیست که ، در دوران حیات این جهانی خود می تواند برای خود و برای بشریت الگو ( امام ) شود. قرآن می فرماید اولین انسانی که در تاریخ ظهور دین […]


بخش سوم امامت در قرآن»

با نام و با یاد و نام امام بر هستی . بخش سوم توان رهبری کتاب ( قوانین) . سلام بر موئمنین دین حنیف ابراهیم ،  برای نخستین  بار در تاریخ بر قراری ارتباط مستقیم خداوند هستی با بنی آدم ، آن  گفتار در قالب  الواح به موسای پیامبر به عنوان اصول راهنما و  به […]


بخش دوم امامت در قرآن»

با نام و یاد امام بر هستی ؛ بخش دوم ، ادامه بررسی قوه رهبری ( امامت ) در قرآن ؛ خلفای اسلامی ! و مزدوران سرکوب گر ، به این آیات روشن در کتاب دین تان نگاه کنید آیا شما مخاطبین آن نیستید ؟؟.  شما که از کتاب مبین خداوند روی بر گردانیدید ! […]


امامت در قرآن بخش اول»

با یاد و نام امام بر هستی ؛ اکنون که ،ثابت کردید که ، دین ندارید ! حد اقل به فطرت تان عمل کنید ،اگر آن نیز آلوده به قدرت نشده است ؟!.  ستارگان آسمان مکه در پرتو سر بر آوردن خورشید در حال کم رنگ شدن بودند که ، محمدۖ  فرزند عبدالله سر از […]